Πρόληψη και  έλεγχο κινδύνων

Ο Όμιλος Maistrali διαθέτει όλα τα προϊόντα που χρειάζεται ένα δημόσιο κτίριο ή σχολείο για την ασφάλεια των υπαλλήλων, των πολιτών, των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Προϊόντα απαραίτητα βάσει Νόμου, που θα χρησιμεύσουν για την πρόληψη και τον έλεγχο κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας ή ενός σχολείου.

Από την πυρασφάλεια ως την υγιεινή

Συγκεκριμένα, παρέχονται προϊόντα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, καθώς και φωτισμός και πινακίδες ασφαλείας, όλα βασικά προϊόντα για την ανθρώπινη ασφάλεια και την προστασία της ζωής. Για τους χώρους υγιεινής και τις κουζίνες, όπου υπάρχουν, τα αναλώσιμα HACCP που προσφέρονται από τον Όμιλο Maistrali διευκολύνουν τις εργασίες καθαρισμού και υγιεινής με υλικά αξιόπιστα και ανθεκτικά. Τα γραφεία, οι κοινόχρηστοι χώροι και οι αίθουσες θα πρέπει οπωσδήποτε να επιτρέπουν την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, αναπήρους και ηλικιωμένους με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για ατυχήματα και απρόβλεπτους κινδύνους με τη διάθεση σετ πρώτων βοηθειών, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Τέλος, η χρήση ειδικών κάδων για την ανακύκλωση των απορριμμάτων υποδεικνύει ευαισθησία και ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.

Για τα προϊόντα, αλλά και τις υπηρεσίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και εγκατάστασης εξοπλισμού που χρειάζεστε για το δημόσιο κτίριο ή το σχολείο στο οποίο είστε υπεύθυνος/η, απευθυνθείτε συνειδητά και με σιγουριά στον Όμιλο Maistrali.