Για καταστήματα, γραφεία, γιατρία και άλλες επιχειρήρσεις

Το κατάστημα, το γραφείο σας, ο χώρος στον οποίο εργάζεστε, απασχολείτε προσωπικό και δέχεστε τους συνεργάτες και τους πελάτες σας πρέπει να πληρούν κάποιες προδιαγραφές: αισθητικές, πρακτικές, ποιότητας (για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας), αλλά και ασφάλειας και υγιεινής. Είναι επίσης σημαντικό να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο σας ΑΜΕΑ, ανάπηροι και ηλικιωμένοι. Αυτές ακριβώς τις επαγγελματικές ανάγκες της επιχείρησής σας έρχεται να καλύψει ο Όμιλος Maistrali.

Από την πυρασφάλεια ως την υγιεινή

Για την πρόληψη και τον έλεγχο της πυρκαγιάς παρέχονται όλα τα μέσα και ο εξοπλισμός πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, που συμπληρώνονται με τον απαραίτητο ειδικό φωτισμό και τις πινακίδες ασφαλείας. Επιπλέον, η καθαριότητα και η υγιεινή διασφαλίζονται με τα πιο αξιόπιστα αναλώσιμα HACCP της αγοράς. Για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, ανάπηρων και ηλικιωμένων διατίθενται ράμπες και αμαξίδια που θα κάνουν το χώρο σας απολύτως προσβάσιμο. Μπορείτε επίσης να προμηθευτείτε από εμάς ειδικούς κάδους ανακύκλωσης για τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Για τα επαγγελματικά σας οχήματα, υπάρχει, τέλος, η δυνατότητα απόκτησης προϊόντων πρώτων βοηθειών, σετ ασφάλειας και ειδών οδικής ασφάλειας και οδικής σήμανσης.