Για ιδιωτες και επιχειρηματίες

Ο Όμιλος Maistrali έχει σχεδιάσει ένα ολόκληρο τμήμα των δραστηριοτήτων του για να καλύψει το ναυτιλιακό και αλιευτικό τομέα παρέχοντας προϊόντα και εξοπλισμό απαραίτητα για τις ανάγκες των πελατών του. Οι ιδιοκτήτες βαρκών ή σκαφών – τόσο οι ιδιωτες όσο και οι επιχειρηματίες – μπορούν να προμηθευτούν από την εταιρεία Maistrali Marine όλα τα είδη που θα χρειαστούν για την προετοιμασία ενός ταξιδιού και την ασφαλή πλοήγηση και αλιεία.

Κατάστημα στην Ερμούπολη

Η έκθεση στους ιδιόκτητους χώρους της εταιρείας στην Ερμούπολη (Ηρώων Πολυτεχνείου & Τεμπονέρα) περιλαμβάνει, μεταξύ πολλών άλλων, προϊόντα από τις ακόλουθες κατηγορίες: σωστικός εξοπλισμός, μέσα πρόσδεσης και αγκυροβολίας, εξοπλισμός κινητήρων, υδραυλικός, ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και μέσα συντήρησης.