Προστασία και ασφάλεια των εργαζοµένων σας

Ο Όμιλος Maistrali φροντίζει για την ασφαλή και ανεμπόδιστη άσκηση της τέχνης και της έρευνας. Για τους τεχνίτες, όσους ασχολούνται με χειρωνακτικές εργασίες, έρευνες, δοκιμές ή πειράματα, όσους χρησιμοποιούν απλά ή περίπλοκα εργαλεία, μηχανήματα, υλικά ή στοιχεία, τα προϊόντα που θα στηρίξουν τη δραστηριότητά σας είναι εδώ.
Εξοπλίστε το χώρο εργασίας, την αποθήκη ή το εργαστήριό σας με συστήματα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, καθώς και με προϊόντα πρώτων βοηθειών για την κάλυψη σε περίπτωση ατυχημάτων.

Προϊόντα πυρασφάλειας και οχι μόνο

Όπου κρίνεται απαραίτητο μπορείτε να τοποθετήσετε φωτισμό και πινακίδες ασφαλείας, ενώ για τη διασφάλιση της υγιεινής μπορείτε να αξιοποιήσετε τα αναλώσιμα HACCP που προσφέρει ο Όμιλος Maistrali. Εφόσον δέχεστε συναδέλφους, επισκέπτες ή πελάτες στο χώρο σας, φροντίστε για τη δυνατότητα πρόσβασης από ΑΜΕΑ, αναπήρους και ηλικιωμένους. Τέλος, για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, μπορείτε να αποκτήσετε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης για την απόρριψη των αχρείαστων υλικών σας.