Σφυράκι Θραύσης Κρυστάλλων

Σφυράκι Θραύσης Κρυστάλλων

Σφυράκι Θραύσης Κρυστάλλων

Πληροφορίες Προϊόντος

Σφυράκι Θραύσης Κρυστάλλων Οχημάτων, Φωλεών, κ.λ.π. με Διπλή Κεφαλή και Ειδικό Μαχαίρι για Κοπή των Ζωνών Ασφαλείας