Ετήσια συντήρηση και αναγόμωση

Έχετε ελέγξει τον πυροσβεστήρα σας;

Ένας πυροσβεστήρας θεωρείται συσκευή πρώτης ανάγκης. Επομένως, είναι σημαντικό να συντηρείται σωστά και ελέγχεται τακτικά.

Ο ιδιοκτήτης ενός πυροσβεστήρα είναι υποχρεωμένος να…

  • ελέγχει κάθε τρεις μήνες οπτικά την κατάσταση του πυροσβεστήρα,
  • εξασφαλίσει ότι ο πυροσβεστήρας είναι ορατός και τοποθετημένος σε καθορισμένο σημείο,
  • φροντίζει για την ετήσια συντήρηση του πυροσβεστήρα την ημερομηνία που έχει επισημανθεί από αναγνωρισμένη εταιρία,
  • αντικαταστήσει τον πυροσβεστήρα του με ένα νέο στα 20 χρόνια από το έτος κατασκευής του.

Πότε πρέπει να στείλετε τον πυροσβεστήρα σας για συντήρηση;

Εμείς στη Maistrali Safety ενημερώνουμε τους πελάτες μας για την ετήσια συντήρηση των πυροσβεστήρων τους. Αλλά μπορείτε και μόνος σας να ελέγξετε την ημερομηνία συντήρησης σας, ως εξής:

Στους πυροσβεστήρες υπάρχει μια Ετικέτα Έλεγχου η οποία δείχνει πότε πρέπει να γίνει η επόμενη συντήρηση από αναγνωρισμένη εταιρία, όπως την Maistrali Safety.

Παράδειγμα: Στην εικόνα βλέπετε στην πρώτη γραμμή (πράσινο βελάκι) την τελευταία διαδικασία έλεγχου και πότε πραγματοποιήθηκε. Σε αυτή την περίπτωση έγινε συντήρηση τον 03/2018 (δηλ. τον Μάρτιο του 2018). Στην δεύτερη γραμμή (κόκκινο βελάκι) φαίνεται η επόμενη απαιτούμενη διαδικασία ελέγχου με τον μήνα και το έτος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνει συντήρηση τον 03/2019 (δηλ. τον Μάρτιο του 2019).

Ετικέτα Έλεγχου Πυροσβεστήρας

Ετήσια συντήρηση

Η ετήσια συντήρηση ενός πυροσβεστήρα περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι ο πυροσβεστήρας λειτουργεί σωστά και είναι έτοιμος προς χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό πιστοποιημένης εταιρείας. Συγκεκριμένα, ελέγχεται το βάρος και η ποιότητα του κατασβεστικού υλικού, αξιολογείται η πίεση του  και επιθεωρείται για εξωτερικές ζημιές όπως χτυπήματα και διάβρωση. Αν το κατασβεστικό υλικό δεν κριθεί ακατάλληλο δεν το αλλάζουμε. Επίσης, ελέγχονται ο σωλήνας εμβάπτισης, το μανόμετρο, το λάστιχο εκτόξευσης και οι μηχανισμοί για την σωστή λειτουργία του.

Αναγόµωση Πυροσβεστήρα

Η αναγόμωση διεξάγεται κάθε 5  έτη ή αν ο πυροσβεστήρας έχει χρησιμοποιηθεί και είναι εν μέρει ή εντελώς άδειος. Στην αναγόμωση γίνεται άδειασµα του δοχείου, εξετάζεται εσωτερικά  και γεμίζεται µε νέο κατασβεστικό υλικό. Στη συνέχεια γίνονται όλες οι εργασίες της ετήσιας συντήρησης.

Υδραυλική Δοκιμή Πυροσβεστήρα

Η διαδικασία της υδραυλικής δοκιμής του πυροσβεστήρα εφαρμόζεται στην μέση της ζωής του δοχείου,  που είναι τα 10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής του (εκτός τους πυροσβεστήρες CO2 που έχουν άλλες προδιαγραφές). Μετά από την αφαίρεση του κατασβεστικού υλικού το δοχείο γεμίζεται με νερό και εφαρμόζεται υδραυλική πίεση στα αναγραφόμενα bar για 1 λεπτό περίπου. Εφόσον το δοχείο αντέξει την υδραυλική πίεση συνεχίζονται οι διαδικασίες της αναγόμωσης και του ετήσιου ελέγχου.

Στα 20 χρόνια από την ανάγλυφη ημερομηνία κατασκευής του δοχείου ο πυροσβεστήρας κρίνεται  ακατάλληλος (δεν ισχύει για τους πυροσβεστήρες CO2)

Διάστημα συντήρησης

Maistrali Safety
Εγγυημένη πυρασφάλεια
με πιστοποιημένες υπηρεσίες

Η Maistrali Safety είναι πιστοποιημένη εταιρεία από τους αρμόδιους φορείς για  τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και  αναγόμωση πυροσβεστήρων υψηλής και χαμηλής πίεσης.

Επίσης είναι η μόνη εταιρία στις Κυκλάδες που διατηρεί πιστοποιητικό για τη λειτουργιά κέντρου επανελέγχου φιαλών και μπορεί να πραγματοποιεί την διαδικασία της υδραυλικής δοκιμής σε δοχεία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.