Έλεγχος & Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης

Έλεγχος & Εγκατάσταση Πυρανίχνευσης

Η Maistrali Safety αναλαμβάνει την εγκατάσταση και τη συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης με έκδοση πιστοποιητικού και τη σωστή ενημέρωση του προσωπικού.

Η πυρανίχνευση είναι σημαντική στην ασφάλεια μιας επιχείρησης. Ένα σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από ανιχνευτές  (καπνού/ θερμότητας κ.α.) καθώς και συσκευές ειδοποίησης  (μπουτόν/ φαροσειρήνες) που πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκή αξιοπιστία ανάλογα το είδος και το μέγεθος κάθε επιχείρησης. Το σύστημα είτε είναι συμβατικό είτε διευθυνσιοδοτούμενο θα πρέπει να ελέγχεται και να πιστοποιείται  ετήσια για τη σωστή λειτουργία του.

Σύμφωνα με τη Πυροσβεστική Διάταξη απαιτούνται οι εξής εργασίες από την τεχνική εταιρία:

  1. Έλεγχος για τυχόν σφάλματα και ψευδοσυναγερμούς.
  2. Δοκιμή λειτουργίας ανιχνευτών.
  3. Οδηγίες λειτουργίας δίπλα στον πίνακα.
  4. Εκπαίδευση τελικού χρήστη
  5. Χορήγηση υπεύθυνης δήλωσης καλής λειτουργίας που ισχύει για ένα έτος
  6. Τήρηση κόκκινου βιβλίου

Οι υπηρεσίες  διατίθενται στη Σύρο και Μύκονο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας συμβουλέψουμε σχετικά με τις υπηρεσίες μας.