Πυροσβεστικες Φωλιες

Έλεγχος πυροσβεστικών φωλεών, σωλήνων και σταθμών εργαλείων

 Ο έλεγχος των πυροσβεστικών ερμαρίων (φωλιές- σταθμοί εργαλείων) πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φόρα το χρόνο. Τα τεμάχια των πυροσβεστικών κουτιών που διαθέτει η επιχείρηση πρέπει να συμφωνούν με τη μελέτη πυροπροστασίας  και να μην υπάρχουν  ελλείψεις. Οι φωλιές να είναι σε καλή κατάσταση εξωτερικά,  να είναι εξοπλισμένες με σωλήνα νερού ή πυροσβεστική μάνικα. Οι σωλήνες να είναι σε καλή κατάσταση, να μην έχουν φθορές και να υπάρχει πάνω στα ερμάρια η απαραίτητη σήμανση. Η Maistrali Safety αναλαμβάνει την υδραυλική δοκιμή των πυροσβεστικών σωλήνων με έκδοση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας. Η υδραυλική δοκιμή στις σωλήνες γίνεται κάθε 2 έτη.

Οι πυροσβεστικοί σταθμοί  να είναι σε καλή κατάσταση εξωτερικά, να είναι εξοπλισμένοι με τα απαραίτητα εργαλεία (αξίνα, φτυάρι, τσεκούρι, κράνος, κουβέρτα, προσωπίδα προσώπου κ.α.) και να έχουν την απαραίτητη σήμανση.

Οι υπηρεσίες  διατίθενται στη Σύρο και Μύκονο.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας συμβουλέψουμε σχετικά με τις υπηρεσίες μας.