Ο νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (Προεδρικό Διάταγμα 41/2018 δημοσιευμένος στο ΦΕΚ 80/α/7-5-2018) καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια και συγκεκριμένα για τις κατοικίες (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: Άρθρο 1) και ισχύει από τις 7 Αυγούστου 2018. Βρείτε εδώ τα κατάλληλα προϊόντα και σετ προϊόντων για την πυρασφάλεια του καταλύματός σας: