Ανιχνευτής Μονοξειδίου του Άνθρακα

58000-300 Ανιχνευτής Μονοξειδίου του Άνθρακα

58000-300 Ανιχνευτής Μονοξειδίου του Άνθρακα πρωτόκολλο Discovery

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αρχή Λειτουργίας:  Το επίπεδο του μονοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον

Απαιτούμενη καλωδίωση:  Δύο καλώδια με πολικότητα

Συνδέσεις:
L1 -ve & L2 +ve: είσοδος και έξοδος τροφοδοσίας,
+R: θετική έξοδο για επαναλήπτη (εσωτερική αντίσταση 2,2ΚΩ),
-R: αρνητική έξοδο για επαναλήπτη (εσωτερική αντίσταση 2,2kΩ)

Τάση τροφοδοσίας: 17-28VDC

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Apollo Discovery 5-9 V peak to peak

Ρεύμα ηρεμίας: 300μΑ

Ρεύμα εκκίνησης: 1mΑ

Μέγιστος χρόνος εκκίνησης: 10s

Ρεύμα συναγερμού LED αναμμένο: 3,5mA

Χαρακτηριστικό εξόδου επαναλήπτη: Σύνδεση στο θετικό με αντίσταση 4,5kΩ (5mA max)

Συχνότητα δειγματοληψίας: 1 ανά δευτερόλεπτο

Αναλογική τιμή καθαρού αέρα: 25±2

Αναλογική τιμή επιπέδου συναγερμού: 55

Ένδειξη συναγερμού: 2 κόκκινα LEDs, προαιρετικά φωτεινός επαναλήπτης

Θερμοκρασία αποθήκευσης:
Συνεχής: +10°C έως +30°C, Παροδική: -40°C έως +55°C (όχι συμπύκνωση ή πάγος)

Θερμοκρασία λειτουργίας:
Συνεχής: 0°C έως +50°C, Παροδική: -20°C έως +55°C (όχι συμπύκνωση ή πάγος)

Πίεση αποθήκευσης:
Εάν ο αέρας πιέζει το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται σε απομονωμένη περιοχή

Πίεση λειτουργίας:
Ενδεικνύεται για εγκαταστάσεις έως και 2.000 μέτρα πάνω από τη θάλασσα
Επίδραση της θερμοκρασίας στον ανιχνευτή:
Λιγότερο από 15% αλλαγή της ευαισθησίας πάνω από την ονομαστική τιμή
Επίδραση αέρα: Καμία

Ζωή κυψέλης: Απαιτείται η διενέργεια τακτικού ελέγχου

Δόνηση, επιπτώσεις κραδασμών: ΕΝ54-7:2000

Στεγανότητα: IP54, σύμφωνα με το BSEN60529

Διαστάσεις [mm]: 100(Ø) x 42(Υ), Ύψος με βάση 50

Βάρος: 105g, με βάση 160g

Υλικά:
Κουβούκλιο: Λευκό πολυκαρμπονάτο πλαστικό, Κλέμες: Επινικελωμένες από ανοξείδωτο χαλύδα