Ασφάλεια Κουζίνας (Εστίαση / Ξενοδοχεία)

Ασφάλεια και Υγεία σε Επαγγελματικές Κουζίνες

Πυρκαγιά, εκροή αερίου, κίνδυνος έκρηξης,…  Κάθε επαγγελματική κουζίνα έχει τις δικές της απαιτήσεις για μέτρα ασφάλειας με βάση τον εξοπλισμό της και τη διάταξη του χώρου. Επομένως, για τις εμπορικές κουζίνες, ένα αποτελεσματικό σχέδιο προστασίας είναι εφικτό μόνο με μια προσαρμοσμένη λύση. Το σύστημα πυροπροστασίας πρέπει να επιθεωρείται από πιστοποιημένο προμηθευτή πυρασφάλειας για να διασφαλιστεί ότι το τρέχον σύστημα ασφαλείας ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Εκτός από τα προϊόντα πυρασφάλειας, θα βρείτε σε μας και πολλά άλλα προϊόντα για την ασφάλεια και την υγεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο safety@maistraligroup.gr για εξειδικευμένες συμβουλές.