Εσωτερική Σειρήνα με Flash PH-81

PH-81 Εσωτερική Σειρήνα με flash

PH-81 Εσωτερική Σειρήνα με flash

Ακουστική ισχύς: ≥88 dB

Τροφοδοσία: 24 VDC

Κατανάλωση: 50 mA

Διαστάσεις: 82 (W) x 89 (H)mm