Σύστημα Ανίχνευσης Υγραερίου

Σύστημα Ανίχνευσης Υγραερίου

690,00

Περιλαμβάνει:

  • 1 Πίνακας SE194K (1)
  • 3 Αισθητήρια Βαρέως Τύπου SE192K

Πίνακας SE194K

Πίνακας (SE194K) για 3 καταλυτικά αισθητήρια (SE 192) IP54 κατά ΕΝ 50054, ΕΝ 50057, 230Vac, με δυνατότητα σύνδεσης με εφεδρική μπαταρία

Αισθητήριο Βαρέως Τύπου SE192K

Καταλυτικό αισθητήριο βαρέως τύπου (SE192K) σε συνδυασμό με πίνακα αισθητηρίου/ών ΙΡ44, είσοδος 12 Vdc, 10ετούς διάρκειας.